הנגידה בתעשייה הקיבוצית, כלכלת הודו, העשרת דירקטורים וג'ינגר לחג - מהנעשה באיגוד, 25.5.2017


פייסבוק