מנכ"ל חדש, כסף חכם, פלסן ממציאה ועזרת מכון התקנים - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 18.5.2017


פייסבוק