שנה מוצלחת לקיבוצים: זינוק של 22% ברווח הנקי של החברות הקיבוציות הציבוריות
 
הרווח הנקי הכולל של החברות הקיבוציות הציבוריות זינק ב-22% והסתכם ב-613 מיליון שקל, כך עולה מסיכום הדו"חות הכספיים לשנת 2016. מהניתוח שהוכן על ידי שמעון זילס עולה עוד ששווי השוק של החברות גדל ב-31% והסתכם ב-8.6 מיליארד שקל, לעומת 6.5 מיליארד שקל לפני שנה.

 
נתוני הסיכום מגלים עוד שהמפעלים הקיבוציים העבירו קרוב למחצית מהרווח הנקי כדיבידנד לבעלים ולמחזיקי המניות מהציבור. שיעור הרווחיות הממוצע של המפעלים הוא 6.7% מההכנסות ואילו התשואה הממוצעת של המפעלים הקיבוציים הציבוריים היא 13% מההון.

 
המפעלים הקיבוציים הציבוריים הגדולים ביותר לפי שווי השוק הם מיטרוניקס, פלסאון, ארד דליה, רבל, מעברות, פלרם, שמיר, גן שמואל ועלבד.

 
מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, אודי אורנשטיין, אמר שהחברות הקיבוציות מוכיחות שהן יעד איכותי להשקעה של כספי ציבור עם צמיחה יציבה בתחומי פעילות שזוכים לביקוש ותשלום נדיב של דיבידנדים מתוך הרווחים. האמון של בעלי המניות בא לידי ביטוי בעליה החדה בשווין של החברות בשנה החולפת, הרבה מעבר למדדים הרגילים בבורסה.

 
פייסבוק