מינוי מנכ"ל, מינוי משקיף, תכניות מו"פ וחברות ציבוריות - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 27/4/2017


פייסבוק