מעודדים / מאת מנדי ריזל, ידיעות הדרום, 24/3/2017


פייסבוק