תכנית פיתוח והכשרת יו"רים בהווה ובעתיד בתעשייה ובעסקי הקיבוץ - מחזור v


פייסבוק