מנכלי"ם מתחלפים, שנתון התנועה הקיבוצית, תשואה ממיץ וביקור עם מכון התקנים - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 9/3/2017


פייסבוק