שנתון התנועה הקיבוצית (14) נתוני 2015-2016
שלום רב,
רצ"ב שנתון התנועה הקיבוצים מספר 14 לשנים 2015/16 (נתונים פיננסים, תעשיה וחקלאות – 2015; דמוגרפיה ואורחות חיים - 2016).
השנתון מכיל נתונים חשובים ומעניינים על ההתפתחות וצמיחת הכלכלה (וגם החברה) הקיבוצית וניתן להיעזר בו למיקום קיבוצך על קשת הפרמטרים הכלכליים והאחרים המופיעים בשנתון.
נשמח להערות והארות.
בברכה,
דגן לוין
ראש אגף כלכלה

 

להורדת שנתון (14) לשנת 2015-16 בקובץ פידיאף (36 עמודים) לחצו כאן (או על התמונה)

 פייסבוק