שר הכלכלה, מנקים מעופרת, שי לפסח ופעילויות חדשות - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 2/3/2017


פייסבוק