מועמד לראש מועצה, זרעים של מאיץ, בסיס עסקי ופורום יושבי ראש - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 16.2.2017


פייסבוק