אם המגבונים, חילופי מנכ"ל, סיום במהדרין וקורסי 2017 - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית 26/1/2017


פייסבוק