אלכס בונה, המאיץ הטכנולוגי, מרכז השקעות ומשקיעים / מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 19/1/2017


פייסבוק