מנכ"לים חדשים, גניגר רוכשת ומועדון המנהלים של האיגוד, מהנעשה באיגוד, 5/1/2017


פייסבוק