הכנס שהיה, ועידת התעשייה, מפעל חדש והטבות, מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 22/12/2016


פייסבוק