הרשמה לכנס השנתי, מנהלים חדשנות, מינויי מנכ"לים ואברות בדנמרק - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 3/11/2016


פייסבוק