הכנס השנתי של איגוד התעשייה הקיבוצית, כפר המכביה 15/12


פייסבוק