הזמנה ליום עיון "התארגנות עובדים בפעלי התעשייה הקיבוצית", בבית התעשייה, ב-17/11/2016


פייסבוק