המדען הראשי של משרד הכלכלה ביקר במפעלי התעשייה הקיבוצית בירושלים / מתוך "כל העיר" ירושלים, 7/10/2016


פייסבוק