תוכנית מו"פ של 60 מפעלים תקועות בשל עצירת תקציב המדען הראשי / פרסום מ"תעשיות"


פייסבוק