תקציב המדען הראשי, רווח תפעולי, מועדון המנהלים, שי לחג - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 25/8/2016


פייסבוק