בעקבות הצלחת תוכנית ההכשרה החדשנית ליו"רים בתעשייה ובעסקי הקיבוץ אנו פותחים בקרוב מחזור נוסף

אם אתם מכהנים כדירקטורים במפעל או בהנהלה ורוצים לרכוש כלים חדשים או מעוניינים להכשיר את עצמכם לתפקיד ניהולי בדירקטוריון פנו לחגית רז, מנהלת ההדרכה באיגוד למידע נוסף. 
מצורף רקע על התוכנית - העבירו לחבריכם.

https://drive.google.com/file/d/0B7e67iniIUE8V1o4cGtzNnowRTA/view?usp=sharingפייסבוק