ביקור מנכ"ל מרכז השקעות בתעשייה הקיבוצית ומובילות חברתית - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 7/7/2016


פייסבוק