דירוג החברות הקיבוציות: נטפים ראשונה, ברמד זינקה / מאת נוית זומר, מתוך "ידיעות אחרונות"


פייסבוק