מתווה הגז, מחסור בחול ותעסוקה שווה - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 16/6/2016


פייסבוק