ביכורי תעשייה מתקדמים - שתילים של חדשנות, בתעשייה הקיבוצית. מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 9/6/2016


פייסבוק