מפעלים נדרשים להחזיר כספי פיצויים / מאת עודד בר-מאיר, מתוך "ידיעות הנגב", 3/6/2016


פייסבוק