ריווחיות בחברות הציבוריות, חסכון בעלויות, תהליך אסטרטגי ומוביל עולמי - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 1/6/2016


פייסבוק