הוועידה הכלכלית השנתית לתעשייה ולקיבוצים, 30/5

 


פייסבוק