רווחים בתעשייה - עלייה במכירות וברווח של המפעלים הקיבוציים הנסחרים בבורסה / שובל גבע, ידיעות הקיבוץ, 11.5.2016


פייסבוק