פוטין בבית כנסת, ועד עובדים, יושבי הראש והאיגוד כביטוח - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 5/5/2016


פייסבוק