מרכז האצה קיבוצי, רובוטים מהניילון, שפכים בשפדן והצעה לאשראי סחר חוץ - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 7/4/2016


פייסבוק