קואופרציה בתנועה, דרישת מרכז השקעות, ציוד משומש מבוקש, האחר הוא אני - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 31/3/2016


פייסבוק