הזמנה לכנס רופין 2016 להנדסת תעשייה וניהול - 12/4/2016
שלום

 
ברצוני להביא לידיעתכם את קיום "כנס רופין 2016 להנדסת תעשייה וניהול"

 
אני מאמין כי תמצאו בכנס זה דיונים בנושאים הרלוונטיים לכם

 
למידע על הכנס היכנסו לאתר הכנס

 
בברכה
פרופ' שלמה גלוברזון

דיקן ביה"ס להנדסה

המרכז האקדמי רופיןפייסבוק