הכנס המקצועי של מנהלי משאבי אנוש בקיבוצים ובתעשיה הקיבוצית, 31/5


פייסבוק