נשיא המדינה לעובד מצטיין, חסמים ופעילות, מפגש טכנולוגי ומנכ"ל ויו"ר מתחדשים, מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 17/3/2016


פייסבוק