איגוד התעשייה הקיבוצית לנציגי משרד הכלכלה: גם התעשייה החקלאית ראויה לסיוע של המדינה" / מתוך משוב לחקלאות


פייסבוק