אין עידוד לתעשייה החקלאית, איכות סביבה באבן קיסר, ירוק ליצואן, מצאמצה - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 3/3/2016


פייסבוק