איגוד התעשייה הקיבוצית: גם התעשייה החקלאית ראויה לסיוע של המדינה


פייסבוק