גם התעשייה החקלאית ראויה לסיוע של המדינה / מתוך הזמן הירוק, 25.2.2016


פייסבוק