המשתלה - חברות חדשנות מוצעות להשקעות ושותפויות קיבוצים, פברואר-מרץ 2016


פייסבוק