ביקור מנכ"ל מרכז השקעות, חיפה ימית, סיועלמיגון והתמודדות מחזקת - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 10/2/2016


פייסבוק