איגוד התעשייה הקיבוצית: גם התעשייה החקלאית ראויה לסיוע של המדינה

מנהל מרכז ההשקעות ואיגוד התעשייה הקיבוצית


ראשי האיגוד ארחו את מנהל מרכז ההשקעות נחום איצקוביץ' לסיור בקיבוצי הערבה הדרומית "ההפרדה בין התעשייה הכללית לחקלאית היא מלאכותית ויש לתקנה"

 
מפעלי התעשייה המייצאים זכאים לסיוע של משרד הכלכלה וחקלאים לסיוע של משרד החקלאות, אולם מפעלי התעשייה החקלאית נופלים בין הכיסאות של משרדי הממשלה ואיש אינו מסייע להם על אף פעילות היצוא הענפה שלהם והפוטנציאל הרב.

 
ראשי איגוד התעשייה הקיבוצית ארחו את מנהל מרכז ההשקעות, נחום איצקוביץ' ואנשי צוותו לסיור במפעלים של קיבוצי הערבה הדרומית: המפעלים האזוריים ערדום, מחלבת יוטבתה ובקיבוצים נאות סמדר וקטורה. בסיור הוצגה התפתחות המפעלים שמשמשים מקור תעסוקה חשובה ועוגן לקליטת אוכלוסיה חדשה בקיבוצים.

 
מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, אודי אורנשטיין, אמר שהחרגת המפעלים העוסקים בעיבוד תוצרת חקלאית טרייה בחוק לעידוד השקעות הון היא החרגה מלאכותית ולא מוצדקת שפוגעת ללא סיבה בקידום היצוא והגברת התעסוקה בפריפריה. התעשייה החקלאית השתנתה ללא הכר בשנים האחרונות ומחייבת הליכי טיפול רבים בתוצרת כדי שתעמוד בדרישות היצוא. המוצרים שיוצאים מהמפעלים שונים לחלוטין מאלו שנכנסו אליהם וללא הטיפול התעשייתי לא ניתן לשווק אותם בהיקפים וליעדים הקיימים.

 
מנהל מרכז ההשקעות אמר שהכרה במפעלי התעשייה החקלאית מחייבת קבלת החלטות בממשלה ובכנסת ובמסגרת החוק הקיים אין כל אפשרות להעניק להם סיוע.

 
ראשי האיגוד הודו למנהל מרכז ההשקעות על הסיוע הרב שמעניק משרדו למפעלים, זירוז הליכי האישור ופתיחת מסלולים חדשים וציינו בין השאר את הסיוע בפעם הראשונה למיגון העובדים במפעלים בעוטף עזה, נושא הרה חשיבות מבחינה ביטחונית.פייסבוק