פרס התעשייה לאלי כהן, פנסיה מתחדשת, מנכל"ים ויורי"ם חדשים - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 21.1.2016


פייסבוק