לזכרו של אפרה גולן ז"ל וכוכבי יופי לתעשייה יפה בתעשייה הקיבוצית, מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 14.1.2016


פייסבוק