מנכ"לית חדשה, מפעל חדש, פורום יושבי ראש, שטחי תעשייה - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 7/1/2016


פייסבוק