התעשייה הקיבוצית מסיימת שנה מוצלחת - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 31/12/20150.0פייסבוק