4% צמיחה במכירות: התעשייה הקיבוצית סוגרת שנה מוצלחת / מתוך קו למושב, 31/12/2015


פייסבוק