400 מנהלי מפעלים, יושבי ראש ומרכזי משק השתתפו בכנס השנתי 2015 - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 27/12/2015


פייסבוק