אות מעורבות ומובילות חברתית לשנת 2015 לקפרו תעשיות מקיבוץ קדרים


פייסבוק