הקיבוצים התאוששו מהמשבר: 2 מיליארד שקל מצויים כיום בידי הקיבוצים כעתודה להשקעה / פרסום מ"תעשיות"


פייסבוק